Topic outline

 • Deze studiewijzer bevat het lesmateriaal voor het vak informatica, zoals: modules, presentaties en antwoorden.

  Het materiaal in deze studiewijzer hoort bij het nieuwe examenprogramma: Informatica 2.0.

 • introductie

  Welkom bij informatica.

  Bij het vak gaan we er vanuit, dat je de beschikking hebt over het Microsoft Windows besturingssysteem.
  Veel van de applicaties die we gebruiken werken namelijk niet op andere besturingssystemen.

  Wanneer je thuis alleen de beschikking hebt over Apple hardware, is het daarom noodzakelijk om te zorgen, dat je toch de beschikking krijgt over Microsoft Windows.
  Dat kan door bijvoorbeeld een laptop te lenen of Microsoft Windows op een Apple te installeren.
  Je kunt eventueel ook een goedkope laptop kopen, de applicaties die je echt nodig hebt voor het vak stellen geen hoge eisen aan de hardware.

  De volgorde waarin de onderwerpen staan is alfabetisch.
  In de cursus van je cluster kun je de volgorde van de te behandelen onderwerpen vinden.

  Voor havo geldt, dat niet alle onderwerpen aan bod komen in de lessen.
  Maar als je het leuk vindt, dan mag je natuurlijk ook kijken naar de onderwerpen die niet verplicht zijn.

  Informatie voor leerlingen die informatica als extra vak volgen:

  • Je kunt informatica alleen als extra vak volgen als er plaats is.
  • Je bent tenminste 1 vast lesuur in de week aanwezig. Je docent bepaalt, in samenspraak met je, welk uur dat is.
  • Je voert dezelfde POs en PSEs uit als reguliere leerlingen en wordt geacht in teamverband mee te werken.
  • Deadlines voor POs en PSEs zijn hetzelfde als voor reguliere leerlingen.
   Te laat inleveren heeft dezelfde consequenties als voor reguliere leerlingen.
  • Toetsen worden op het reguliere tijdstip gemaakt samen met de reguliere leerlingen.
  • Een schooljaar moet afgesloten worden met tenminste een 7,0 als rapportcijfer EN
   het SE cijfer aan het einde van een schooljaar moet tenminste een 6,0 zijn.
   Alleen als je daaraan voldoet, mag je het jaar erna verder gaan met informatica als extra vak.
 • bug fixen

  Files: 15
 • databases & SQL

  Files: 13URLs: 3
 • eindproject

  Files: 3
 • talstelsels

  Files: 3