informatica 2.0
(inf_20)

Lesmateriaal voor het vak informatica.

Dit materiaal hoort bij het nieuwe examenprogramma: Informatica 2.0.